fredag 14 januari 2011

Bett 2011


Här kommer några korta reflektioner från KTHs resa till Bett-mässan i London http://www.bettshow.com/:Lite skämtsamt säger man att detta är den största svenska IKT konferensen/mässan eftersom uppskattningsvis 10% av de 30.000 delegaterna är från Sverige. Vi konstaterar att det säkert är korrekt. ;-)

Målgruppen är lärare och skolledare från ungdomsskolan.

Konferensen är kostnadsfri och finansieras förmodligen av alla leverantörer som ställer ut sina produkter och tjänster.

Seminarier är kostnadsfria och av varierande kvalitet, Jag har upplevt såväl utmärkta som halvbra presentationer. En mycket inspirerande presentation av Marianne Kron, rektor på Randersgades-skolan i Köpenhamn ( som medverkar i Microsofts innovativa skolprogram), som redovisade såväl frustration hos en del lärare som glädjen när "14-åriga pojkar plötsligt tycker det är kul att gå till skolan"

Erfarenheter och råd avseende Spel och lärande presenterades av Dr Koh Nol Keng från Singapore som har följt 1000-tals grundskoleelever inom ämnesområdet financial literacy (obligatoriskt i grundskolan i Singapore !!!). Erfarenheter från hennes forskning pekade på att "lärandekraften" vid användandet av spel i skolan kunde jämställas med när man som elev lär utt något till en kamrat,

Annars så är det många företag som marknadsför sina produkter. 3D är stort, Aktiva tavlor finns ÖVERALLT och stor plats tar oxå skydd i olika former. Dels att skydda elever från "farliga nätet" och dels låsbara utrustningar för att skydda elevdatorer.

Jag hade hoppats att det skulle vara mer fokus på mobilt lärande. Naturligtvis fanns iPad-lösningar men de flesta verkade vara persondatorlösningar som presenterades i iPad. Jag saknade användning av mobiltelefoner och såg endast en presentation av aktiv klassrumsanvändning av iPod Touch.

Temat för Bett 2011 är "Get inspired" och det blev jag. När man upplever antalet intresserade deltagare och antal förhoppningsfulla leverantörer så inser jag att man inte är ensam att tro på kraften i IKT-stött lärande,

Avlutningsvis hade vi förmånen att få intervjua Stephen Heppel , http://www.heppell.net/

Kolla in vår video med Stephen Heppel-->

/Anders Ambrén KTH

söndag 19 december 2010

Examensrätt och framtiden

I dagarna har Högskoleverket gått hårt fram med lärarutbildningarna. Bra att vi granskas ordentligt och vi gör gärna allt vi kan för att få en så god utbildning som möjligt! Vår rektor Kåre Bremer har svarat på ett bra sätt i sin blogg. Det finns hopp om att få examensrätt inom en snar framtid.

Ändå finns det några saker som oroar mig och det har med kompetens och kunskapssyn att göra. Är det rimligt att tro att det inte finns en enda lärarutbildning i Norrland som klarar av att utbilda lärare? Naturligtvis inte! Alla dessa kompetenta kollegor jag har vid dessa universitet som slitit så hårt för sina studenter! När jag läste igenom alla underlag från Högskoleverket så ställde jag med sorg i hjärtat frågan "Vad är det som händer?"

Personligen tycker jag att det är bra med skärpta krav och jag har ett förslag till höjningen av kompetensen vid universiteten. Varför inte satsa ordentligt, ge riktigt stora anslag, till utbildningsvetenskaplig forskning? Som det är nu kan man diskutera vad som menas med kompetens? Är det verkligen vilken doktorshatt som helst som räknas eller är det personer med gedigen kunskap i utbildningsvetenskap och ämnesdidaktik vi pratar om? Själv känner jag ett hundratal adjunkter som alltid velat disputera men det har inte funnits några ekonomiska förutsättningar vid lärarutbildningen. Det är ett känt faktum att vi haft väldigt lite pengar till doktorander och forskning. Istället för att inte ge examensrätt så borde medel ges till lärarutbildningarnas adjunkter för att de ska få disputera. Då får vi inte en kris gällande tillförseln av nya lärare samt höjer den vetenskapliga kompetensen hos människor som redan brinner för utbildning och undervisning.

Den diffusa gränsen mellan politik och den erfarenhet som finns inom lärarutbildningarna är också ett område som oroar mig. Vad är det som är röstfiske och vilken grund står man på då ropen om ökad kunskap skallar? Ett exempel på detta kan vi läsa mer om när du klickar på den här länken:

http://lararnasnyheter.se/alfa/2010/12/14/skarp-kritik
-mot-bjorklunds-geografi

Många fler exempel som liknar detta finns. Om nu Björklund anser att man ska ta i med hårdhandskarna så finns det ändå en grundläggande klyfta mellan hur man ser på kunskap bland forskare och politiker.

Vi ska granskas och se till att vi utvecklar oss! Om det sedan alltid sker med rop om hur dåliga vi är kan ifrågasättas. Finland tas alltid upp som ett föregångsland men där finns en respekt och tilltro till vad lärare och lärarutbildare gör.

Låt det inte bli lärarkris i en skola som redan har för många obehöriga lärare på fältet, för få psykologer, kuratorer och skolsköterskor på plats.
Våra barn behöver att vi ser till helheten och ser till att utbildade vuxna finns på plats!

måndag 22 november 2010

Det händer i Omvärlden..

Kan inte låta bli att tipsa om Stefan Pålssons omvärldsblogg som fick ett intressant inlägg i fredags.

Det handlar om Australien och Digital Education Revolution.

Läs mer på http://omvarld.blogg.skolverket.se/2010/11/19/it-i-lararutbildningen/

Tänkvärt....

tisdag 21 september 2010

Valvaka recovery!

Två dagar efter valet - vad säger man?

Kavla upp ärmarna nu! Skolan har en jätteuppgift!! Lägg bort kapitel och arb uppgifter! Jobba inte på med sida 245... stanna upp och agera i nuet!

Nazister kliver in i den svenska parlamentarismen. SD i riksdagen och i 80+ kommuner, utöver det, uttalade nazistpartier i flera kommunfullmäktigeförsamlingar.

Europa beklagar! Vad har detta med IT och lärande att göra?

Jo, massor... se vad som skrivs, visas men ffa vad som inte skrivs och inte visas och hur lätt, smart, svårtydligt och övertygande media i multiform är.

Internetkunskap behövs! Ropade svensk industri strax före valet! Det räcker med en timme matte, svarade Björklund!

Demokratin, måste försvaras och erövras var dag - och jag är långt ifrån säker på att en timme matte mer i veckan åstadkommer detta!

Internetkunskap behövs för att fostra demokratiska medborgare som kan se bortom förenklade budskap och skapande av scapegoats.
Hitler var också välklippt, vältalig och bjöd snygga kvinnor på snälla leenden och drinkar!

Skapa tid för diskussion! Lägg 30 min av er planerade tid till diskussion om det som hänt.

/eva
...som hoppas på poströsterna!

guitar

På Youtube Feb 2006 - samtida med LIKA projektets launch! Mycket vatten under broarna sen dess! Tänk er en tillvaro utan YouTube!?

onsdag 25 augusti 2010

En rik flora

Igår redovisade vi vårens aktiviteter på Learning Lab, Kungliga Tekniska Högskolan. Man blir riktigt inspirerad över alla processer som sker i projektet. Från Stockholms universitets (SU) sida är det spännande att se vad som händer vid de övriga högskolorna men det sker mycket även vid våra åtta utbildningsvetenskapliga institutioner.

Här kommer ett axplock från vårens 46 aktiviteter vid SU.
En stor mängd workshops har hållits och ett stort arbete är kursplanearbetet där IKT ska finnas med som en naturlig del. Alla institutionerna arbetar med detta.

Vid Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap har man i undervisningssyfte upprättat ett bild- och videoarkiv för att kartlägga hur barn framställs i media. Tanken är att detta kan användas som åskådningsmaterial, diskussionsmaterial, i examinationsuppgifter mm. Media är av stor vikt för denna institution och bara videoarkivet innehåller nu 300 timmar där familjelivets aspekter speglas.

Institutionen för utbildningsvetenskaplig med inriktning mot språk och språkutveckling har satsat på en mängd aktiviteter som rör portfolioarbete, distansundervisning, kompetensutveckling gällande legala frågor och interaktiva tavlor. Både lärarutbildare och studenter har tillgång till olika typer av interaktiva tavlor.

Specialpedagogiska institutionen har satsat på ett internationellt samarbete mellan Litauen, Finland, Norge och Sverige där studenter från dessa länder tillsammans studerar ämnet autism på distans och har gemensamma träffar. Studenter samt lärare använder sig av olika IT- hjälpmedel som videokonferenssystem, webbplattform Mondo och Skype för lärandet. En annan spännande aktivitet är att spela in månadens föreläsningar som läggs upp på institutionens hemsida. Syftet är att sprida kunskap om specialpedagogik till lärare och andra intresserade utanför universitetet.

Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbetet har satsat på att genomlysa alla aktuella kursplaner för profilområdet förskola samt nya kursplaner inför den nya lärarutbildningen som kommer om något år. Kompetensutveckling i Adobe Connetct Pro har också skett då man velat visa hur detta verktyg kan användas för trepartssamtal inom VFU, för handledning och föreläsningar. För institutionen har det också varit av stor vikt att det finns ett bra utvärderingsverktyg. Syftet med utvärderingar och hur man arbetar med detta har diskuterats med studenter m fl. Ett speciellt utvärderingsverktyg, Proof, har köpts in och kompetensutveckling skett.

Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik har satsat på e-juridik, workshops av olika slag, kompetensutvecklats sig ämnesdidaktiskt med hjälp av litteratur, nätverkat med kommuner, arbetat med olika typer av interaktiva tavlor, skapat distanskurser mm. Nu är alla undervisningssalar utrustade med olika typer av interaktiva tavlor.

Pedagogiska institutionen satsar på att utveckla digitala portföljer för studenterna. Syftet är att utveckla ett digitalt stöd som ska fungera i undervisningssammanhang och fungera som en sammanhållande struktur i utbildningen.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot humaniora och samhällsvetenskap har förutom workshops satsat på att utveckla användandet av nätresurser för de olika samhällsvetenskapliga ämnena i skolan. Lärarutbildarna har också velat säkerställa att digitala kompetenser lyfts fram i förväntade studieresultat i kursplaner och genomförandebeskrivningar i kurshandledningar. Lärarutbildarna vill synliggöra var studenterna får de olika digitala kompetenserna genom att synliggöra en progression. Under en heldag för alla 25 lärarutbildare arbetade man med hur olika digitala kompetenser lyfts fram på ett tydligare sätt i kursplaner och kursbeskrivningar; tidigt, i mitten och i slutet av lärarutbildningarna beroende på var de olika kurserna ligger.

Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska estetiska och praktiska kunskapstraditioner har haft en mycket aktiv vår. Deras uppbyggnad av den Digitala Ateljén är av central betydelse. En utvecklingsgrupp fortsätter att utveckla ateljén utifrån avdelningarnas behov och önskemål. I inriktningskurser (bild, musik och drama) har man arbetat integrerat med VFU kring gemensamma uppgifter där mobila tekniker för dokumentation, kommunikation, presentation och reflektion ingår. Institutionen har även haft gästlärare från Storbritannien och Kina som medverkat vid en seminarieserie samt vid kurser som syftar till att belysa IKT-användningen inom lärarutbildningen internationellt.

Våren har varit rik på aktiviteter och detta är bara några exempel.

tisdag 29 juni 2010

En lärare berättade om att hon använde mobila lösningar för att uppnå en breddad relation till sina elever. Istället för att enbart använda dator/webb utnyttjade hon även mobil teknik. Med mobil användning ökade kontakterna över dygnet. Dels tidigt på morgonen och dels sent på kvällen var eleverna uppkopplade med sina mobiler till klassens och skolans mobila site. Detta ledde till starkare relationer mellan eleverna och skolan. Systemet skapade också ett utbildningsvärde genom att eleverna var ”taggade” och deras individuella studieprofil och intressen registrerades i en databas vars data användes för undervisningsplanering och kvalitetsuppföljning.
OK, det var inte riktigt storyn ovan jag hörde på föredraget på Mobile Life i Stockholm för en tid sedan.
Istället får vi byta ut ”läraren” till en representant för företaget ”IDG” och ”eleverna” till ”kunderna”. ”Utbildningsvärde” får vi byta ut till ”affärsvärde” mm. Men håll med om att det är spännande när redskap finns som kan öka kommunikationen och gemenskapen och dessutom tillhandahålla information i olika former och i olika kombinationer.
För det är kombinationerna av olika utbildnings- och studieformer som är viktiga! Det framkommer bland annat i en undersökning http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf som genomförts av amerikanska utbildningsdepartementet.
“..blended instruction has been more effective, providing a rationale for the effort required to design and implement blended approaches. Even when used by itself, online learning appears to offer a modest advantage over conventional classroom instruction. “ sid xvii
Slutsatser som dras i rapporten är att utbildning on-line inte är överlägset som form, utan att det är kombinationen av formerna som medger extra material, extra tid för studier och utökade möjligheter till samarbete och därmed bättre lärande. Trevlig sommar!