torsdag 27 september 2007

NotSchool - en skola för tonåringar som inte kan delta i den vanliga skolan.

Tänk dig en skola för tonåringar där alla antingen är utslängda, själva valt att stå utanför eller inte kan delta i den vanliga skolan av andra orsaker......

Så inleds en spännande artikel från Myndigheten för skolutveckling som svischade förbi mig idag. Den fortsätter med följande mening som verkligen lockar till vidare läsning:

...... Denna skola eller rättare sagt antites till skola finns i Storbrittanien under namnet NotSchool och lyckas i stort sett med alla sina ungdomar.

Vägen till framgång har varit att skolan inte finns i en traditionell byggnad utan är en virtuell skola, utan kurs- och läroplanplaner. Dessa skapas av eleverna själva.

Fokus ligger på Lusten att lära och datorer och datorhjälpmedel har en central roll.

Jag rekommenderar verkligen ett besök på nedanstående länk där artikeln återfinns:

http://www.skolutveckling.se/skolnet/skolledare/utveckla/notschool.shtml


Erfarenheterna från NotSchool visar på ett tydligt sätt värdet av att "handledaren" har hög digital kompetens.
onsdag 19 september 2007

Vi lär oss - tillsammans

I processledarteamet arbetar vi här och nu med att utveckla projektets riktning och innehåll inför 2008. Det gör vi tillsammans med arbetsgrupperna på lärosätena och den gemensamma styrgruppen för LIKA. Vi arbetar tillsammans med utvärdering, analys och planering. Det handlar om både metodutveckling och verksamhetsutveckling. Och redan i oktober kommer vi börja beskriva konturerna av den fas som projektet nu är på väg in i.

Själv känner jag mig glad att arbeta mitt i det team som våra LIKA-lärosäten har blivit. Vi behöver varandra och vi lär tillsammans.

I morgon ska vi åter möta KK-stiftelsen tillsammans med andra projekt och olika forskar- och utvärderargrupperingar. Nationella och internationella nätverk för IT i lärarutbildning växer fram. Allas förhoppning är att de ska bidra till att effekter skapas i skolan, att det skapas utrymme för innovation och kvalitet.

Hur kan vi agera för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för våra lärarutbildare och studenter att finna sin egen motivation, tillägna sig ny kompetens och bidra aktivt till den verksamhetsutveckling som våra lärosäten i synnerhet och skolan i allmänhet behöver?

Hur kan vi vårda vår innovativa process så att våra lärosäten och vårt projekt, i samverkan med omvärlden, genererar generella och spridbara metoder - för, och tack vare, den verksamhetsutveckling som vi befinner oss i?

Effekten som vi alla strävar efter är ju att våra barn och unga ska få möta vuxna, lärare och andra, med välgrundade kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Så att de kan vara vägledare i en skola och ett samhälle som kontinuerligt förnyas i ett rasande tempo. En förnyad tillvaro där digital kompetens är en självklar och central generisk kompetens.

Stort? Ja, kanske... Men samtidigt, så enkelt, så nära... Det börjar med mig själv. Det handlar om människor, om vardagen, om relationer, om att lära sig - tillsammans.

måndag 17 september 2007

LIKA stavas åter med K!


Välkommen till LIKA Bloggen
Äntligen!
En Blogg för vårt breda, spännande och långsiktiga projekt!Nu kan vi med gott samvete hävda att vi jobbar med alla fyra processer:
L som i Lärande
I som i Information
K som i Kommunikation
A som i Administration

Det har ju varit minst sagt statiskt läge i kommunikationen via vår hemsida http://www.likadigital.se/ av såväl goda som mindre goda skäl! Vi kommer att flytta sidan inom kort och göra den mer uppdaterad.

Nåväl, nu kommer vi att blogga LIKA projektet kontinuerligt! Det passar särskilt bra i ett sånt långt projekt som LIKA 2006 - 2011. Att se till att bibehålla energi i själva projektprocessen är en av våra viktigaste uppgifter.

Där hoppas vi att alla ni som har goda kunskaper och erfarenheter av IKT inom lärarutbildning och skola vill vara med och bidra.


Bloggar är som bekant kommunikationsarenor som är beroende av kommentarer, synpunkter och reflektioner!

Vi hoppas därför att du vill vara med och tillföra energi i LIKA projektet och också få energi och inspiration för ditt eget arbete med digital kompetens i lärarutbildningen och IKT frågor i skola och utbildning.

EU har i dagarna konstaterat att var fjärde EU medborgare är s.k. Data analfabet och att detta hotar Europas konkurrenskraft på sikt. Digital kompetens är också en av EU:s åtta nyckelkompetenser för EU medborgaren.

Vi har fokus på lärarutbildningarna i vårt projekt men längst fram står alltid barnen ändå. Det är för dem vi jobbar, när allt kommer kring.


Dagens och morgondagens barn har alla rätt till en skola som ser digital kompetens som en förutsätning för ett aktivt och utvecklande e-modborgarskap.

Det är i alla fall vad jag ser framför mig när jag talar om lärarutbildning, skola och pedagogisk utveckling.

Eva Fors, IT pedagog GIH och processledare för LIKA projektet