onsdag 3 oktober 2007

LIKA expertmöte 3/10

I eftermiddags hade vi ett LIKA Expertmöte på LHS. Med Lika experter menar vi involverade IKT-pedagoger och Lärare från medverkande lärosäten som medverkar i en eller flera LIKA-aktiviteter.

Mötet genomfördes i Framtidens Klassrum på LHS http://www.lhs.se/LHS/Templates/BigPage.aspx?id=6205

Eeva Koroma presenterade bakgrund och användningssätt för klassrummet. Vi fick bland annat uppleva hur man kunde presentera mikroskopbilder med en projektor och hur en Smartboard kunde användas. Eeva redogjorde även för de erfarenheter som redan erhållits från Framtidens Klassrum.

Vi hade en bra diskussion om varför vissa skolor använder Smartboards flitigt när dom bara står och dammade på andra skolor. De aktiva tavlornas möjlighet till interaktion trodde vi kunde vara en anledning till lyckad användning.

Vi diskuterade en artikel om forskning inom området användning av IKT i Skolan.

Jag berättade kort om förra veckans styrgruppsmöte och Processledarnas tankar om att manifistera samverkan genom att introducera lärosätesövergripande Tema grupper i LIKA-projektet. Vi hade en givande diskussion om vilka områden de olika Temagrupperna skulle formas kring.

Tack LHS och Annika Hössjer för en givande eftermiddag.

/a

Inga kommentarer: