fredag 23 november 2007

Ett tips för dig som vill börja arbeta med IT i klassrummet!

"Det är ett maktskifte av enorma proportioner på gång", skriver IT-pedagogen och LIKA-experten Karin Håkansson på sin blogg. "Studenterna lär sig se möjligheterna att använda dator och internet som ett verktyg i klassundervisningen. Varför kanske ni frågar er? Jo för att vår målgrupp, unga människor mellan 5-19 gör det."

I bloggen skriver hon bl a konkreta tips om vad du kan behöva om du vill börja arbeta med IT i klassrummet. Tips från mig: Gör ett besök på hennes sida! Du hittar den här.

måndag 5 november 2007

Nya möjligheter - Nya utmaningarI torsdags samlades 35 lärare på KMH till LIKA-studiedag med tema "Nya möjligheter - Nya utmaningar". Den snabba tekniska utvecklingen och ökade tillgången till nya verktyg i utbildningen skapar nya möjligheter för lärandet. Samtidigt innebär utvecklingen nya utmaningar för våra lärosäten och lärutbildare.

Under studiedagen inspirerade lärarna varandra med goda exempel från utbildningen. Nya möten, spännande utvecklingsprojekt och utmanande idéer för lärande i musik och lärarutbildning presenterades. Det bubblar av energi och vilja bland lärarutbildarna, och det ger mig hopp.

Men det som framförallt gav mersmak är den reflekterande diskussion som blev synlig under dagen. Vilka lärandemål avseende värderingsförmåga och förhållningssätt behövs i lärarutbildningen på 2000-talet, i den alltmer internetifierade kultur som ger förutsättningar för mänsklig samvaro, kommunikation, vetenskap, praktik och konst?

I en DN-artikel 2007-10-08 av Simon Winter med rubriken "Datorerna rycker fram" diskuteras hur den nya teknikens framfart ställer till det för oss. Är det en risk eller en möjlighet att den nya teknikens sätt att "tänka och fungera" börjar styra oss istället för tvärtom?