torsdag 18 december 2008

En glädjens dag!

Inte bara för att det snart är jul, klapparna inköpta och julstämning infinner sig ;-) ...

Vad har då hänt?
Jo, vi har länge upplevt att vi behöver vara många för att kunna arbeta med digital kompetens inom lärarutbildningen, speciellt en så stor utbildning som man har inom LIKA-högskolorna.
Vi har precis fått nomineringarna och besluten är tagna. Nu har vi 15 nya medarbetare som vi kallar digital kompetensansvariga vid institutioner och högskolor.

Vad innebär det att vara digital kompetensansvarig?

Uppdraget innefattar en tredelad funktion:

1. Pedagogisk utvecklare och inspiratör
Digital kompetensansvarig ska inspirera till nya former för lärande, undervisning, examination och bedömning med IKT-inslag. Här kan särskild hänsyn tas till praktik/VFU-delen. I denna roll ingår att hjälpa till att ordna kompetensutveckling för lärarutbildare för att de ska kunna genomföra sin undervisning på ett adekvat sätt. På detta sätt ökar lärarutbildarnas digitala kompetens vilket i sin tur gör att studenterna får en utbildning i tiden.

2. Planering och utvärdering
I uppdraget ingår att tillsammans med studierektor, programansvarig, kursansvarig samt arbetslag genomlysa all lärarutbildning med målet att integrera IKT i utbildningen. En viktig del av arbetet innebär att se över utbildnings- och kursplanernas innehåll.

3. Nätverksmedverkan
Digital kompetensansvarig ska samverka och delta i ett institutions- och högskoleövergripande samarbete och erfarenhetsutbyte. I detta nätverk planeras även en gemensam årlig rapport kring vad som sker vid respektive högskola och institution. En annan viktig del är nätverka med VFU-områden. Detta för att knyta kontakter och samarbeta inom respektive ämnesområde och IKT.

En digital kompetensansvarig ska vara en nyfiken, nytänkande pedagog med intresse för att utveckla IKT vid institutionen och vara med att planera så studenter och lärarutbildare får möjlighet att öka sin digitala kompetens.

Vad tror ni om det här?

Från en glad processledare som önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

tisdag 9 december 2008

En hållbar lärarutbildning - är vad som diskuteras nu

Precis kl. 11.oo på onsdagen den 3:e december bänkade sig många framför webben för att följa presskonferensen ang. utredningen En hållbar lärarutbildning, som ensamutredaren Sigbritt Franke lade fram. http://www.regeringen.se/sb/d/11220

Vi befann oss, tillsammans med 2000 andra delegater på OnLineEduca konferensen (http://www.online-educa.com), vid tillfället. Utredningen stod också i fokus senare på eftermiddagen då KK stiftelsen anordnade ett seminarium tillsammans med Svenskt näringsliv, OECD, det nya nätverket för IT i Lärarutbildningen, våra systerprojekt och ytterligare några intressenter.

Det var en ganska samlad trupp som resonerade. Några hade hunnit läst mer, andra mindre. Det positiva som nästan alla lyfte fram var att IT lyfts fram som en av fyra baskompetenser, att utredaren refererar till våra projekt (LIKA, Ung Kommunikation och kompLIT) som goda exempel på "integrerad digital kompetens" i motsats till "en valbar IT/Datakurs". Vidare tyckte samtliga att det är positivt att forskning inom IKT och lärande nu får en stärkt möjlighet.

Kritiska röster hävdade att utredningen har en ambivalent inställning till IT. Vad är IT? Det framkommer inte i utredningen...Tack och lov! Säger jag då och ber en bön om att vi inte ska fastna i definitionsträsket och bränna ett par hundra miljoner på att försöka definiera ett rörligt mål!!Flera pekade också på att digital kompetens och IT inte är framskrivet som exempel på kriterier för examensrätt. Någon menade också att "integrering" måste vara tydlig så att kompetensen inte försvinner i allmänna formuleringar.

Dessutom diskuterades utredarens formuleringar om att ”...läraren skall återfå en del av den auktoritet som gått förlorad, pga. den snabba utvecklingen...(OBS! fritt citerat från minnet). Läraren som navigator och mentor tycktes vara överskuggad av bilden av framtidens lärare "som den som åter vet bäst - där framme vid katedern!"

En av huvuduppgifterna för det nya nätverket för IT i lärarutbildningen blir att stötta "skribenter" som skall komma med remiss-svar på Utredningen.

Det gäller, först och främst, att se till att någon som har kompetens inom området, finns med och skriver remiss-svar, menar jag.

Lärarutbildningskonventet kommer att få frågan om remiss-svar på sitt bord vid mötet nu (denna vecka?) och hur man kan stötta enskilda lärosäten via nätverket i den här frågan.

Personligen är jag glad över att IT och digital kompetens nämns så pass tydligt och ändå lämnar utredaren en öppen arena för att fylla på med innehåll...för där tror jag att underifrån perspektivet är oerhört viktigt. Bottom up!

Jag önskar, för det får man göra så här till jul.... Att studenter från alla lärosäten med lärarutbildning är med och bidrar i debatten så att politiker och andra beslutsfattare ser deras visioner i deras kommande lärarprofession! Att vilja undervisa i en kontext i takt med samhället - borde inte vara ett "udda" mål?
Läs mer om vad Yngve Wallin på KK stiftelsen skriver på bloggen Framtidens Lärande https://mail.gih.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.kks.se/templates/Blog/Blog.aspx?id=11875%26edit=true

tisdag 2 december 2008

LIKA projektet till Berlin... men egentligen borde


inte bara jag åka...(mer om det längre ner;)

I morgon, onsdag 3 dec åker vi till Berlin för att delta i årets OnLine Educa konferens tillsammans med KK stiftelsen, våra systerprojekt Ung Kommunikation och KomPLIT.

Under temat "Teaching and Training Skills for the 21st Century" skriver man:

"Changes in teaching and learning call for new players in the field. Are traditional teachers now obsolete or can they adapt to new styles of teaching and training? What competencies do trainers need for teaching Generation Y students and are these different to teaching lifelong learners? Are ICT competency standards an adequate way to assess teachers’ potential in the classroom?" "...In education, are the standards of teaching being monitored and supported and how can faculty and other teaching staff adapt to the needs of students?"

Stora viktiga frågor lyfts fram och inom LIKA ser vi LIKA mycket fram emot "de viktiga mötena" och "de spännande dialogerna" i KK stiftelsens monter som att kunna ta del av Keynotes, workshops och seminarier.

Vi kommer att medverka i två sessions under våra konferensdagar. En har fokus på just Future Skill och i denna session deltar också Svenskt Näringsliv, KK stiftelsen och det nya nätverket för IT i Lärarutbildningen. Det ska bli spännande. Session nr två handlar om den kommande kartläggningen som AnnBritt Enochsson gör på uppdrag av OECD och som handlar om OELR (Open Educational Learning Resources). Myclet på agendan alltså...

Det ska bli intressant och roligt att medverka, och jag skulle inte bli förvånad om det är den viktiga "korridorstiden där de spännande mötena uppstår" som kommer att ge mest. Vi får se!

Det slår mig, och kanske ska man inte skriva det här... nu när man jobbat för att koordinera allt och "läst in sig"... att jag nog är den som allra minst behöver åka, på den här konferensen.

Jag önskar jag kunde bjuda med mig hela GIH och låta studenter och mina kollegor (vilka vissa är av världsklass) få vara med. Jag skulle locka med Berlin, öl och muren... men sen skulle jag låta dem sitta på första bänk och lyssna på Opening Plenary - som handlar om Learning and Culture och vilka utmaningar som ligger framför alla som på något sätt tillhör "Utbildningsarenan".

Jag skulle låta dem mingla runt och bli inspirerade men också kritiskt granska Geschäftet som också är del av OnLineEduca... Till slut skulle vi ha en egen Workshop under temat "Utan tak" - för att på ett kreativt sätt visualisera längtan och drivkrafter för kunskapande och undervisning.
Flytande på golvet skulle två frågor projiceras:

"Vad skulle du förändra i din undervisning, om du fick obegränsade resurser?" och "Vad skulle du önska för att kunskapandet skulle utvecklas, om du fick obegränsade resurser?".

Varför vill jag lägga till "obegränsade resurser? jo, det ökar nämligen trycket på förmågan att lyfta fram det didaktiska perspektivet, modeller och metoder...mm. Aldrig så många tekniska lösningar skapar på egen hand förändring om inte mod, nyfikenhet och kritiska ögon tränger undan rädsla, passivitet och okritisk förmåga.

Till sist skulle vi sätta upp en redovisningssession där vi genom kroppslig gestaltning, text, bild, ljud, lus och rörelse skulle presentera morgondagens lärande... så att "förståsigpåare", "påverakare" och "beslutsfattare" skulle gesen positiv bild av "lärare som vill och studenter som kan ska kunna lära mer!".

Jag talar alltså om det breda, svårfångade begreppet Digital kompetens - men kan lätt också bryta upp det till IKT och IT om det blir nödvändigt.

Det viktiga är nu är att inte fastna i teoretisk, svårfångad "defintionsforskning" som kan leda till att den sena majoriteten i svensk lärarutbildning bli ytterligare försenade.

Mina barnbarn ska ha rätt att möta lärare som under sin lärarutbildning kritiskt fått fundera kring hur kunskapandet och synen på kunskap ändrats sedan Internets genombrott.

De ska kunna lära mina barnbarn att kollaborera, tävla och skapa i kooperativa miljöer, för det är bl.a. det som kommer leda till framgång såväl på ett individuellt som på ett nationellt plan.

Eva..packed and almost ready

tisdag 27 maj 2008

Kommer mina och dina barn-barn gå i skolan?

Ja - svarar jag spontant, men kanske inte för att lära ur ett traditionellt perspektiv utan snarare för att finna fast mark för den s.k. socialiseringsprocessen.

Vi har en tendens att sträcka på oss i Sverige - när det gäller lärande och i många fall tycker jag det är bra! Särskilt raka i ryggen blir vi när andra länder talar om utbildning och skola som ett hot mot deras nations framtida position och utveckling.

Hur är det egentligen? Hur långt efter - före eller snett åt höger befinner vi oss? Jag ser stora skillnader och sträcker på mig men i samma stund kröks ryggen och så faller jag ner i en "maja" - "vi har precis samma problem som de", tänker jag.

Se videon som engagerar bloggarna i utbildningssfären "Learaning to change - changing to learn"

Skulle videon kunna vara utgångspunkt i ett seminarium på lärarutbildningen? Jag tror givetvis det... men vad säger du?

Eva... som vill bli mormor - but not yet:)

söndag 11 maj 2008

IT i tilläggsdirektivet för nya Lärarutbildningen

Det må vara oakademiskt men jag tror att chansen att fler faktiskt läser och eventuellt kommenterar är större om texten finns tillgänglig direkt.

Så var så goda... Här är tilläggsdirektivet för IT.

Om jag har en :) dag ropar jag Hurra! vilket jag redan gjort på KK stiftelsens sida http://www.kks.se/templates/ArticlePage.aspx?id=13130

...men om jag har en :( dag så kan jag undra över hur långsamt förändringar går. Det är 2008 och regeringen måste skriva om IT som ett tilläggsdirektiv i utredningen för en ny lärarutbildning. Och detta i ett av världens rikaste, mest demokratiska och mest skolifierade länder.

Det är tur att mina :( dagar är få! /eva

Informations- och kommunikationsteknik
Bakgrund
Lärande består till stor del av kommunikation och bearbetning av information. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är ett allt viktigare redskap i skolan. Tillsammans med digitala läromedel och Internet innebär tekniken att lärandet kan underlättas och vidgas.
EU:s utbildningsministrar enades 2006 om åtta nyckelkompetenser som man anser är nödvändiga i ett framtida Europa. Digital kompetens utpekas som en av dessa. För att utveckla kompetens inom området är lärarutbildningen, lärarna och skolan nyckelfaktorer.
Kunskaper i informations- och kommunikationsteknik samt lärande i digitala miljöer
Att använda IKT som verktyg är i det närmaste nödvändigt för att kunna vara delaktig i vårt moderna samhälle, i både arbetsliv och privatliv. Att introducera barn och unga till IKT-verktyg redan i skolan är av stor betydelse för deras delaktighet i samhället. Även inom vuxenutbildningen kan IKT spela en viktig roll. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens i att använda IKT.
En kompetent IKT-användning kräver också kunskap om och förståelse av Internet och digitala medier. Den inkluderar möjligheter och risker i en vidare bemärkelse samt värdering av information och bruk av källor. Det är särskilt viktigt att de som arbetar med barn och ungdomar har insikt i och kunskap om den öppna medieanvändningens risker. Det är också viktigt att
blivande lärare kan förhålla sig till de uttrycksformer och utnyttja de möjligheter inom didaktiken som den digitala tekniken medger. Det är vidare av betydelse att lärare har kunskap om hur digitala verktyg kan användas som effektiva hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd, inte minst för de som har läs- och skrivsvårigheter. Det är därför viktigt att lärarna har hög kompetens när det gäller lärande i digitala miljöer.
En rapport (IT och lärande – En översikt av aktuell forskning inom IT och lärande 2006) från Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling visar att antalet projekt för forskning kring IT och lärande minskat över tid. IKT och forskningsanknytningen av IKT-området inom olika relevanta discipliner är viktig och ska lyftas fram i utredningens överväganden och förslag.
Hur lärares kunskaper i informations- och kommunikationsteknik samt lärande i digitala miljöer kan utvecklas ska utredas utifrån ovan redovisade utgångspunkter.
Författningsförslag
I tilläggsuppdraget ingår att utarbeta förslag till de författningstexter som behövs för att genomföra utredarens uppdrag.
Förlängd tid för uppdraget
Utredningen om en ny lärarutbildning ska enligt direktiven (dir. 2007:103) redovisas senast den 15 september 2008. Tiden för utredarens uppdrag behöver förlängas. Uppdraget ska redovisas senast den 15 november 2008.
Utbildningsdepartementet

fredag 18 april 2008

"Vad vill de egentligen att vi visar?"

Det långt kvar!
17/4 skrev Danderyds gymnasister nationellt prov i engelska A, uppsats. Papper och penna, 60 min. "Vad är det de vill att vi ska visa?" frågar Sofie 17 år. "Man blir ju jättestressad... ska försöka skriva snyggt, stava rätt och sen om man ändrar sig... då är det kört. Man kan ju inte börja sudda i det inledande stycket. Man skriver ju aldrig med papper och penna. Det känns helt konstigt!"
Utdrag ur verkligheten 2008, i en av Sveriges rikaste kommuner. Ja, vad svarar man? Vad är det vi vill se? Hur kommer det sig att våra unga begåvade, medborgare inte ens får tillgång till de mest basala digitala redskapen 2008?
Jag skäms, när jag inte finner ett svar som håller, fast jag funderar länge. eva

söndag 24 februari 2008

Sätt barnen i centrum inte datorn!


En gammal debatt som behöver föras igen!
DN (22/2 08) skriver om en förtvivlad pappa som vill varna andra föräldrar för Internet och Webbkameror. Hans 11 åriga dotter blev våldtagen av en 25 årig man vid ett möte. De hade etablerat kontakt på en community (hamsterpaj).
För de enskilda individerna som är drabbade av brottet, är detta givetvis en katastrof, om detta råder ingen tvekan.

Jag reagerar däremot på DN:s lilla ”tipsruta” för föräldrar som känner sig oroade över sina barns Internetanvändning. Där rekommenderas bl.a. att man ska placera datorn i ett rum så alla kan se vad som händer på skärmen. Den här debatten har förts på KK stiftelsens sida tidigare och jag tog då del av många kloka inlägg.

Min uppfattning är klar. Det är barnet som skall placeras i centrum och synliggöras – inte datorn med sin skärm per se.

Endast genom aktiva dialoger och stundom tufft närvaro, kan vi skapa de relationer som barn och unga behöver för att kunna utveckla den självkänsla och självkännedom som de behöver för att livsnavigera. Såväl i digitala som fysiska ”rum”.

Var intresserad! Våga fråga! Våga visa vad du själv kan och vad du är osäker på! Utforska tillsammans men låt också tillit växa.

Internet är en del av barns vardag idag och där ska de också ha rätt att vara själva, precis som i den verkliga världen. Vad är skillnaden? Det viktiga är att bry sig – och våga sätta gränser… våga vara vuxna!

Publika, vardagsrumsskärmar som står ”mitt i” skulle jag själv aldrig klara att hantera. Att skriva den här bloggen bygger på att jag har min dator i knät… helt för mig själv i min favoritfotölj, där ingen stör.

Min dotter kanske skriver på sin blogg just nu… det vet jag inte men jag ska fråga!

Eva Fors

lördag 19 januari 2008

LIKA nu när Lärarhögskolan gått samman med Stockholms universitet

Vid årskiftet blev Lärarhögskolan en del av Stockholms universitet.
De tre tidigare institutionerna har nu förändrats och vi har nu åtta utbildningsvetenskapliga institutioner som passar in i universitetets struktur.

För LIKA-projektets del arbetar vi nu med att föra in det vi redan gjort i passande kurser vid dessa utbildningsvetenskapliga institutioner. Samtal förs med de nya prefekterna och vi har också fått in personal från SU i projektet. Vi har många tankar och visioner inför framtiden.

Lärum fortsätter att hålla i kompetensutvecklingen vid SU, men nu har också Universitetspedagogiskt centrum kommit med som en resurs. Vi fortsätter naturligtvis vårt givande samarbete med GIH, KMH och KTH.

Läs gärna mer om lärarutbildningen, Lärum och UPC:
Lärarutbildningar vid SU: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6577
Lärum http://www.larum.su.se/
Universitetspedagogiskt centrum http://www.upc.su.se/

Undrar du över något så hör av dig!
Annika Hössjer
annika.hossjer@upc.su.se