torsdag 18 december 2008

En glädjens dag!

Inte bara för att det snart är jul, klapparna inköpta och julstämning infinner sig ;-) ...

Vad har då hänt?
Jo, vi har länge upplevt att vi behöver vara många för att kunna arbeta med digital kompetens inom lärarutbildningen, speciellt en så stor utbildning som man har inom LIKA-högskolorna.
Vi har precis fått nomineringarna och besluten är tagna. Nu har vi 15 nya medarbetare som vi kallar digital kompetensansvariga vid institutioner och högskolor.

Vad innebär det att vara digital kompetensansvarig?

Uppdraget innefattar en tredelad funktion:

1. Pedagogisk utvecklare och inspiratör
Digital kompetensansvarig ska inspirera till nya former för lärande, undervisning, examination och bedömning med IKT-inslag. Här kan särskild hänsyn tas till praktik/VFU-delen. I denna roll ingår att hjälpa till att ordna kompetensutveckling för lärarutbildare för att de ska kunna genomföra sin undervisning på ett adekvat sätt. På detta sätt ökar lärarutbildarnas digitala kompetens vilket i sin tur gör att studenterna får en utbildning i tiden.

2. Planering och utvärdering
I uppdraget ingår att tillsammans med studierektor, programansvarig, kursansvarig samt arbetslag genomlysa all lärarutbildning med målet att integrera IKT i utbildningen. En viktig del av arbetet innebär att se över utbildnings- och kursplanernas innehåll.

3. Nätverksmedverkan
Digital kompetensansvarig ska samverka och delta i ett institutions- och högskoleövergripande samarbete och erfarenhetsutbyte. I detta nätverk planeras även en gemensam årlig rapport kring vad som sker vid respektive högskola och institution. En annan viktig del är nätverka med VFU-områden. Detta för att knyta kontakter och samarbeta inom respektive ämnesområde och IKT.

En digital kompetensansvarig ska vara en nyfiken, nytänkande pedagog med intresse för att utveckla IKT vid institutionen och vara med att planera så studenter och lärarutbildare får möjlighet att öka sin digitala kompetens.

Vad tror ni om det här?

Från en glad processledare som önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

tisdag 9 december 2008

En hållbar lärarutbildning - är vad som diskuteras nu

Precis kl. 11.oo på onsdagen den 3:e december bänkade sig många framför webben för att följa presskonferensen ang. utredningen En hållbar lärarutbildning, som ensamutredaren Sigbritt Franke lade fram. http://www.regeringen.se/sb/d/11220

Vi befann oss, tillsammans med 2000 andra delegater på OnLineEduca konferensen (http://www.online-educa.com), vid tillfället. Utredningen stod också i fokus senare på eftermiddagen då KK stiftelsen anordnade ett seminarium tillsammans med Svenskt näringsliv, OECD, det nya nätverket för IT i Lärarutbildningen, våra systerprojekt och ytterligare några intressenter.

Det var en ganska samlad trupp som resonerade. Några hade hunnit läst mer, andra mindre. Det positiva som nästan alla lyfte fram var att IT lyfts fram som en av fyra baskompetenser, att utredaren refererar till våra projekt (LIKA, Ung Kommunikation och kompLIT) som goda exempel på "integrerad digital kompetens" i motsats till "en valbar IT/Datakurs". Vidare tyckte samtliga att det är positivt att forskning inom IKT och lärande nu får en stärkt möjlighet.

Kritiska röster hävdade att utredningen har en ambivalent inställning till IT. Vad är IT? Det framkommer inte i utredningen...Tack och lov! Säger jag då och ber en bön om att vi inte ska fastna i definitionsträsket och bränna ett par hundra miljoner på att försöka definiera ett rörligt mål!!Flera pekade också på att digital kompetens och IT inte är framskrivet som exempel på kriterier för examensrätt. Någon menade också att "integrering" måste vara tydlig så att kompetensen inte försvinner i allmänna formuleringar.

Dessutom diskuterades utredarens formuleringar om att ”...läraren skall återfå en del av den auktoritet som gått förlorad, pga. den snabba utvecklingen...(OBS! fritt citerat från minnet). Läraren som navigator och mentor tycktes vara överskuggad av bilden av framtidens lärare "som den som åter vet bäst - där framme vid katedern!"

En av huvuduppgifterna för det nya nätverket för IT i lärarutbildningen blir att stötta "skribenter" som skall komma med remiss-svar på Utredningen.

Det gäller, först och främst, att se till att någon som har kompetens inom området, finns med och skriver remiss-svar, menar jag.

Lärarutbildningskonventet kommer att få frågan om remiss-svar på sitt bord vid mötet nu (denna vecka?) och hur man kan stötta enskilda lärosäten via nätverket i den här frågan.

Personligen är jag glad över att IT och digital kompetens nämns så pass tydligt och ändå lämnar utredaren en öppen arena för att fylla på med innehåll...för där tror jag att underifrån perspektivet är oerhört viktigt. Bottom up!

Jag önskar, för det får man göra så här till jul.... Att studenter från alla lärosäten med lärarutbildning är med och bidrar i debatten så att politiker och andra beslutsfattare ser deras visioner i deras kommande lärarprofession! Att vilja undervisa i en kontext i takt med samhället - borde inte vara ett "udda" mål?
Läs mer om vad Yngve Wallin på KK stiftelsen skriver på bloggen Framtidens Lärande https://mail.gih.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.kks.se/templates/Blog/Blog.aspx?id=11875%26edit=true

tisdag 2 december 2008

LIKA projektet till Berlin... men egentligen borde


inte bara jag åka...(mer om det längre ner;)

I morgon, onsdag 3 dec åker vi till Berlin för att delta i årets OnLine Educa konferens tillsammans med KK stiftelsen, våra systerprojekt Ung Kommunikation och KomPLIT.

Under temat "Teaching and Training Skills for the 21st Century" skriver man:

"Changes in teaching and learning call for new players in the field. Are traditional teachers now obsolete or can they adapt to new styles of teaching and training? What competencies do trainers need for teaching Generation Y students and are these different to teaching lifelong learners? Are ICT competency standards an adequate way to assess teachers’ potential in the classroom?" "...In education, are the standards of teaching being monitored and supported and how can faculty and other teaching staff adapt to the needs of students?"

Stora viktiga frågor lyfts fram och inom LIKA ser vi LIKA mycket fram emot "de viktiga mötena" och "de spännande dialogerna" i KK stiftelsens monter som att kunna ta del av Keynotes, workshops och seminarier.

Vi kommer att medverka i två sessions under våra konferensdagar. En har fokus på just Future Skill och i denna session deltar också Svenskt Näringsliv, KK stiftelsen och det nya nätverket för IT i Lärarutbildningen. Det ska bli spännande. Session nr två handlar om den kommande kartläggningen som AnnBritt Enochsson gör på uppdrag av OECD och som handlar om OELR (Open Educational Learning Resources). Myclet på agendan alltså...

Det ska bli intressant och roligt att medverka, och jag skulle inte bli förvånad om det är den viktiga "korridorstiden där de spännande mötena uppstår" som kommer att ge mest. Vi får se!

Det slår mig, och kanske ska man inte skriva det här... nu när man jobbat för att koordinera allt och "läst in sig"... att jag nog är den som allra minst behöver åka, på den här konferensen.

Jag önskar jag kunde bjuda med mig hela GIH och låta studenter och mina kollegor (vilka vissa är av världsklass) få vara med. Jag skulle locka med Berlin, öl och muren... men sen skulle jag låta dem sitta på första bänk och lyssna på Opening Plenary - som handlar om Learning and Culture och vilka utmaningar som ligger framför alla som på något sätt tillhör "Utbildningsarenan".

Jag skulle låta dem mingla runt och bli inspirerade men också kritiskt granska Geschäftet som också är del av OnLineEduca... Till slut skulle vi ha en egen Workshop under temat "Utan tak" - för att på ett kreativt sätt visualisera längtan och drivkrafter för kunskapande och undervisning.
Flytande på golvet skulle två frågor projiceras:

"Vad skulle du förändra i din undervisning, om du fick obegränsade resurser?" och "Vad skulle du önska för att kunskapandet skulle utvecklas, om du fick obegränsade resurser?".

Varför vill jag lägga till "obegränsade resurser? jo, det ökar nämligen trycket på förmågan att lyfta fram det didaktiska perspektivet, modeller och metoder...mm. Aldrig så många tekniska lösningar skapar på egen hand förändring om inte mod, nyfikenhet och kritiska ögon tränger undan rädsla, passivitet och okritisk förmåga.

Till sist skulle vi sätta upp en redovisningssession där vi genom kroppslig gestaltning, text, bild, ljud, lus och rörelse skulle presentera morgondagens lärande... så att "förståsigpåare", "påverakare" och "beslutsfattare" skulle gesen positiv bild av "lärare som vill och studenter som kan ska kunna lära mer!".

Jag talar alltså om det breda, svårfångade begreppet Digital kompetens - men kan lätt också bryta upp det till IKT och IT om det blir nödvändigt.

Det viktiga är nu är att inte fastna i teoretisk, svårfångad "defintionsforskning" som kan leda till att den sena majoriteten i svensk lärarutbildning bli ytterligare försenade.

Mina barnbarn ska ha rätt att möta lärare som under sin lärarutbildning kritiskt fått fundera kring hur kunskapandet och synen på kunskap ändrats sedan Internets genombrott.

De ska kunna lära mina barnbarn att kollaborera, tävla och skapa i kooperativa miljöer, för det är bl.a. det som kommer leda till framgång såväl på ett individuellt som på ett nationellt plan.

Eva..packed and almost ready