söndag 24 januari 2010

En DKA-hälsning från LondonMargareta Hellström från KTH har en spännande rapport från London:

BETT 2010 var verkligen värt ett besök

I år kom det 40 000 besökare till Olympia, varav väldigt många var svenskar, danskar och norrmän. Det finns mycket att se och inspireras av. Utbudet av IKT-vertyg och tjänster är enormt. Här finns minst 10 olika leverantörer av allt! You name it BETT has IT!

Varje dag mellan 10:30 - 17:30 hölls mini-seminarier och diskussioner på mer än 10 ställen som alla kunde lära och inspireras av. Det var tydligt att man på många håll kommmit längre i Storbritanien än i Sverige med att introducera datorer och Internet i skolan. Men, skillnaderna mellan skolor är fortfarande stora.


Seminarieprogrammet om ICT och lärande pågick parallellt i flera salar. Där behandlades allt ifrån skolpolitik till brittiska lärares erfarenheter av hur man hjälper unga med dyslexi eller Asperger och hur man skapar kreativa lärmiljöer eller integrerar Internet och olika web 2.0 verktyg i undervisningen. Intel berättade om sn satsning i Magellan-projektet tillsammans med Portugals regering som inneburit att 500.000 portugisiska lågstadieelever nu har en egen slagtålig bärbar mini-Tablet PC kallad ClassMate som de kan jobba med i skolan och även ta med hem. Närmare 6000 lärare i Portugal har utbildats i hur man undervisar i klasser med 1 till 1 och satsningen fortsätter. Se videon om Intels satsning på datorer åt lågstadiebarn världen över samt Intels video om varför de menar att en dator till varje skolbarn ä rvärt att satsa på.Alla talar om 3D. Det är inte bara filmerna på våra biografer som numera visas i 3D. År 2011 kommer det att finnas mer än 1000 gratisapplikationer i 3D som är skapade i utbildningssyfte. Det är bara att örja ladda ner och använda i din undervisning. Tänk dig en mattelektion i 3D, vore det inte mycket roligare! Vad du behöver är en laptop, en projektor och en vanlig webbkamera för att kunna vända och vrida på modeller i 3D av föremål och funktioner i klassrummet.3D kan verkligen stimulera och berika lärandet i skolan. Och nu är alltså det inte längre "out of reach". Tänk att hela klassen kan utforska rymden i 3D utan att lämna skolan! Studera olika organ och se blodkärl, hjärta eller lungor röra sig i 3D, Du kan även demontera en motor och sätta ihop den igen mitt i rummet eller studera ett korallrev på nära håll. Hur mycket mer spännande skulle inte det vara att gå till skolan med 3D i klassrummet?Scimorph är en liten 3D figur som får mellan- och högstadieelever intresserade av naturvetenskap. Genom att skriva ut ett särskilt svartvitt papper och visa upp detta för en vanlig webbkamera kan dina elever studera olika fysikaliska och biologiska begrepp och skeenden i virtuell 3D. Testa själv hur Scimorph fungerar!


Den som vill kan också genomföra olika experiment ii kemi och fysik utan att riskera att någon skadas. Som lärare kan du använda plattan med det svarvita pappret för att visa upp ett 3D-objekt framför klassen. Exempelvis vrida och vända på 3D-modeller av molekyler och atomer och visa deras olika beståndsdelar. Eler besöka kända historiska byggnader och platser i 3D med samma teknik.


På BETT 2010 visades relativt billiga 3D-lösningar med förvånansvärt hög kvalitet. För ca 15.000 kronor får du en 3D projektor (t ex BENQ). Du kan köpa en digitalkamera som filmar i 3D för 6000 kronor (och resultatet ser hyfsat ut, så länge du inte står väldigt snett i förhållande till den yta filmen visas på. För runt 100.000 kr får du en kompett 3D-lösning med 20 st 3D-glasögon, en 3D kamera, en haptisk VR-handske (=4D), en ljusstark 3D-projektor, ett antal färdiga animeringar samt programvara och handledning som gör att du (eller dina elever/studenter) kan lära er skapa egna 3D-animeringar. Det är glasögonen som är tricket, som visar olika bilder på höger och vänster öga med 60 HZ skillnad (dvs inte de röd-blåa som användes förut). Om några år kommer även 3D TV - där du inte längre behöver några glasögon att ersätta platt-TV:n. Läs mer om 3D i en artikel i Campus Technology.


Playful Learning är svaret, men vad är frågan?

Ingen hade så många besökare som Stephen Heppell i sin jättemonter "Playful Learning", sponsrad av Google, spelföretaget Manga, Apple m fl. Läs en intervju med honom från BETT 2010 (publicerad av MJO) och se videon i vilken elever från Leigh Technology Academy frågar honom varför Playful learning är så viktigt (se gärna fler reportage av eleverna på http://www.heppell.tv/).

Vill du besöka BETT 2011 så boka redan nu in 12-15 januari! Hela mässan och de flesta seminarier är gratis! Räkna med att du behöver minst 2-3 dagar och då kan du ändå inte se allt.tisdag 12 januari 2010

Digital portfölj för alla lärarstudenter

Digital portfölj för alla studenter under deras verksamhetsförlagda utbildning

Under 2009 startades en intressant verksamhet upp där LIKA-projektet, Universitetspedagogiskt centrum, Regionalt utvecklingscentrum och IT-avdelningen vid Stockholms universitet deltar. En helt ny bedömningsmodell för VFU kommer att användas, detta enligt ett beslut i Lärarutbildningsnämnden (LUN) vid SU. I LUN har man tagit ett beslut att ett system för digital portföj bör utvecklas för att underlätta samtal mellan deltagande parter.

(…) att utveckla ett system för en digital portfölj där studenten ges möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen, och att LUK/RUC får i uppdrag att lämna förslag till hur detta arbete ska genomföras. (LUN 11/6 2009, p.8)

I underlaget för beslutet till LUN-mötet 20090611 finns följande skrivning om digital portfölj:

Ett mål bör vara att utveckla ett system för en digital portfolio där studenten ges möjlighet att med stöd av lärare formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen. Ett sådant arbetssätt syftar till att stödja studenten i att utveckla sin förmåga till självbedömning, att synliggöra sitt lärande och kunskapsbildning och sätta den i relation till kursens förväntade studieresultat. Ett annat syfte är att öka studentens aktivitet och ansvarstagande för den egna utvecklingen.

Personer som kommer att beröras av denna examinations- och bedömningsmodell blir involverade över lång tid, flera år, och omfattar studenter (idag ca 5600), VFU-lärare och kurslärare, totalt ca 10 000 personer. Digital portfölj möjliggör en unik kommunikation mellan dessa parter. Den berömda röda tråden och ett helhetsperspektiv där kontinuitet, progression samt tranparens inom VFU möjliggörs tack vare den digitala tekniken. Studenten kan tillsammans med involverade lärare kan formulera förväntade studieresultat för sin egen utveckling samt dokumentera, utvärdera och reflektera över den egna lärprocessen.

Förutom arbetsgruppen och en referensgrupp kommer fler att medverka. Vi startar med pilotgrupper i matematik och lärarprogrammet med inriktning mot förskolan redan VT 2010. En ordentlig utvärdering kommer att ske och därefter fortsatt arbete.

Läs gärna mer på: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10319&a=69643

Förutom denna VFU-portfölj har en ämnesdidaktisk portfölj skapats för en del av våra språkstudenter. Vid institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling vill man följa studenternas progression inom ämnesdidaktiska studier. Vi ser fram emot studenternas synpunkter och erfarenheter kring detta!