fredag 14 januari 2011

Bett 2011


Här kommer några korta reflektioner från KTHs resa till Bett-mässan i London http://www.bettshow.com/:Lite skämtsamt säger man att detta är den största svenska IKT konferensen/mässan eftersom uppskattningsvis 10% av de 30.000 delegaterna är från Sverige. Vi konstaterar att det säkert är korrekt. ;-)

Målgruppen är lärare och skolledare från ungdomsskolan.

Konferensen är kostnadsfri och finansieras förmodligen av alla leverantörer som ställer ut sina produkter och tjänster.

Seminarier är kostnadsfria och av varierande kvalitet, Jag har upplevt såväl utmärkta som halvbra presentationer. En mycket inspirerande presentation av Marianne Kron, rektor på Randersgades-skolan i Köpenhamn ( som medverkar i Microsofts innovativa skolprogram), som redovisade såväl frustration hos en del lärare som glädjen när "14-åriga pojkar plötsligt tycker det är kul att gå till skolan"

Erfarenheter och råd avseende Spel och lärande presenterades av Dr Koh Nol Keng från Singapore som har följt 1000-tals grundskoleelever inom ämnesområdet financial literacy (obligatoriskt i grundskolan i Singapore !!!). Erfarenheter från hennes forskning pekade på att "lärandekraften" vid användandet av spel i skolan kunde jämställas med när man som elev lär utt något till en kamrat,

Annars så är det många företag som marknadsför sina produkter. 3D är stort, Aktiva tavlor finns ÖVERALLT och stor plats tar oxå skydd i olika former. Dels att skydda elever från "farliga nätet" och dels låsbara utrustningar för att skydda elevdatorer.

Jag hade hoppats att det skulle vara mer fokus på mobilt lärande. Naturligtvis fanns iPad-lösningar men de flesta verkade vara persondatorlösningar som presenterades i iPad. Jag saknade användning av mobiltelefoner och såg endast en presentation av aktiv klassrumsanvändning av iPod Touch.

Temat för Bett 2011 är "Get inspired" och det blev jag. När man upplever antalet intresserade deltagare och antal förhoppningsfulla leverantörer så inser jag att man inte är ensam att tro på kraften i IKT-stött lärande,

Avlutningsvis hade vi förmånen att få intervjua Stephen Heppel , http://www.heppell.net/

Kolla in vår video med Stephen Heppel-->

/Anders Ambrén KTH

Inga kommentarer: