onsdag 19 september 2007

Vi lär oss - tillsammans

I processledarteamet arbetar vi här och nu med att utveckla projektets riktning och innehåll inför 2008. Det gör vi tillsammans med arbetsgrupperna på lärosätena och den gemensamma styrgruppen för LIKA. Vi arbetar tillsammans med utvärdering, analys och planering. Det handlar om både metodutveckling och verksamhetsutveckling. Och redan i oktober kommer vi börja beskriva konturerna av den fas som projektet nu är på väg in i.

Själv känner jag mig glad att arbeta mitt i det team som våra LIKA-lärosäten har blivit. Vi behöver varandra och vi lär tillsammans.

I morgon ska vi åter möta KK-stiftelsen tillsammans med andra projekt och olika forskar- och utvärderargrupperingar. Nationella och internationella nätverk för IT i lärarutbildning växer fram. Allas förhoppning är att de ska bidra till att effekter skapas i skolan, att det skapas utrymme för innovation och kvalitet.

Hur kan vi agera för att röja undan hinder och skapa förutsättningar för våra lärarutbildare och studenter att finna sin egen motivation, tillägna sig ny kompetens och bidra aktivt till den verksamhetsutveckling som våra lärosäten i synnerhet och skolan i allmänhet behöver?

Hur kan vi vårda vår innovativa process så att våra lärosäten och vårt projekt, i samverkan med omvärlden, genererar generella och spridbara metoder - för, och tack vare, den verksamhetsutveckling som vi befinner oss i?

Effekten som vi alla strävar efter är ju att våra barn och unga ska få möta vuxna, lärare och andra, med välgrundade kunskaper, förmågor och förhållningssätt. Så att de kan vara vägledare i en skola och ett samhälle som kontinuerligt förnyas i ett rasande tempo. En förnyad tillvaro där digital kompetens är en självklar och central generisk kompetens.

Stort? Ja, kanske... Men samtidigt, så enkelt, så nära... Det börjar med mig själv. Det handlar om människor, om vardagen, om relationer, om att lära sig - tillsammans.

Inga kommentarer: