onsdag 19 december 2007


Dataspelande som något bra ur pedagogisk synvinkel?

Den senaste tiden har jag stött på dataspel som fenomen utifrån flera olika källor och synsätt. En källa var ett ämnesdidaktiskt seminarium där professor Gunilla Svingby, Malmö Lärarhögskola, talade om dataspelande i undervisningssammanhang. Hon visade vilken resurs olika typer av spel kan vara, t ex för att öka kreativiteten hos elever.
Det här gäller förstås inte alla spel, men hon exemplifierade vissa som man undersökt. Som alltid finns ett genusperspektiv! Flickor spelar mer relations- och kommunikationsspel, pojkar väljer spel som tränar problemlösningsförmåga. Gunilla Svingby rekommenderade att ge dataspel som läxa till eleverna för att träna olika förmågor. Gissa om mina barn tyckte att det var en bra idé?

En annan mycket bra resurs är Myndigheten för skolutveckling. http://itforpedagoger.skolutveckling.se/teman/spel/skolforum07/ Jag rekommenderar att gå in och titta på filmerna! Jonas Linderoth problematiserar detta ämne på ett uppfriskande sätt. Han har ett helt annat synsätt på fenomentet än Gunilla Svingby. Jättespännande!

Hur ser du på deras olika sätt att uppfatta detta?

En dag satt jag och såg på TV. Det var ett program från UR där gymnasielärare berättade hur de använde sig av dataspel i undervisningen. Pedagogerna Göran Lange och Bengt Sahlqvist berättade om sitt arbete och diskuterade vilket förhållningssätt man kan ha till dataspelande som fenomen. En av dem var lärare i franska. Hans eleverna fick gå in i ett onlinespel på nivå 1 där alla instruktioner var på franska. Även datorspelet World of Warcraft, som spelas av miljoner människor, används av språklärare i undervisningen.
Här vill jag slå ett slag för alla resurser som finns på UR. http://www.ur.se/pedagog/Fortbildning/

Datorn i utbildningen nr 7-07 innehåller också läsvärda sidor kring dataspel. http://www.diu.se/nr7-07/nr7-07.asp


Hur uppfattar ni dataspel som pedagogisk resurs? Vilka erfarenheter har ni?

Vi uppskattar verkligen att få respons från alla kloka människor som finns runtomkring oss!


Vi hörs!
Annika

Inga kommentarer: