lördag 19 januari 2008

LIKA nu när Lärarhögskolan gått samman med Stockholms universitet

Vid årskiftet blev Lärarhögskolan en del av Stockholms universitet.
De tre tidigare institutionerna har nu förändrats och vi har nu åtta utbildningsvetenskapliga institutioner som passar in i universitetets struktur.

För LIKA-projektets del arbetar vi nu med att föra in det vi redan gjort i passande kurser vid dessa utbildningsvetenskapliga institutioner. Samtal förs med de nya prefekterna och vi har också fått in personal från SU i projektet. Vi har många tankar och visioner inför framtiden.

Lärum fortsätter att hålla i kompetensutvecklingen vid SU, men nu har också Universitetspedagogiskt centrum kommit med som en resurs. Vi fortsätter naturligtvis vårt givande samarbete med GIH, KMH och KTH.

Läs gärna mer om lärarutbildningen, Lärum och UPC:
Lärarutbildningar vid SU: http://www.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=6577
Lärum http://www.larum.su.se/
Universitetspedagogiskt centrum http://www.upc.su.se/

Undrar du över något så hör av dig!
Annika Hössjer
annika.hossjer@upc.su.se

Inga kommentarer: