onsdag 6 maj 2009

Oj, det blåser på Kåres blogg!

LIKA projektet har fått draghjälp av blogg diskussionen som uppstått sedan Kåre Bremer i sin blogg på Valborg skrev om söktrycket och i texten uttryckte att det höga söktrycket till två fristående kurser vid högskolan i Jönköping (fotografi och bildbehandling) delvis hängde samman med att ”…studenterna vid dessa kurser gratis förses med dyrbar programvara.” Läs mer på http://blogs.su.se/kbrem/20090430/

Först ut att kommentera var Mattias, som leder kurserna. I sin kommentar välkomnar han alla som vill se varför Jönköping lyckats till LIKA projektets föreläsning den 19 maj kl. 13.00, där också Stefan Hrastinski Uppsala Universitet medverkar. Se inbjudan på LIKA projektets wiki

http://lika.pbworks.com/

Mattias skriver bl.a. i sin kommentar:
”Framgången i Jönköping kommer från ett modernare sätt att nå ut till nya och äldre målgrupper. Främst inom visuell kommunikation som många kan, vill eller måste lära sig i vårt nya digitala samhälle. Vill man inte se varför Jönköping har lyckats så kommer man förlora. Vill man se så kan man det i sem.salarna i Aula Magna, 19 maj kl13:00. Arrangör Annika Hössjer. Mvh / Mattias , kursvansvarig Visuell kommunikation samt Digital bildbehandling, Högskolan i Jönköping.

Vill du också vara med och lyssna till och diskutera kreativ användning av Webben i högre utbildning? Kom! Men det är ont om plats - så säkerställ att du är anmäld!

Anmälan till Eva Fors, eva.fors@gih.se eller till annika.hossjer@upc.su.se

Inga kommentarer: