torsdag 18 december 2008

En glädjens dag!

Inte bara för att det snart är jul, klapparna inköpta och julstämning infinner sig ;-) ...

Vad har då hänt?
Jo, vi har länge upplevt att vi behöver vara många för att kunna arbeta med digital kompetens inom lärarutbildningen, speciellt en så stor utbildning som man har inom LIKA-högskolorna.
Vi har precis fått nomineringarna och besluten är tagna. Nu har vi 15 nya medarbetare som vi kallar digital kompetensansvariga vid institutioner och högskolor.

Vad innebär det att vara digital kompetensansvarig?

Uppdraget innefattar en tredelad funktion:

1. Pedagogisk utvecklare och inspiratör
Digital kompetensansvarig ska inspirera till nya former för lärande, undervisning, examination och bedömning med IKT-inslag. Här kan särskild hänsyn tas till praktik/VFU-delen. I denna roll ingår att hjälpa till att ordna kompetensutveckling för lärarutbildare för att de ska kunna genomföra sin undervisning på ett adekvat sätt. På detta sätt ökar lärarutbildarnas digitala kompetens vilket i sin tur gör att studenterna får en utbildning i tiden.

2. Planering och utvärdering
I uppdraget ingår att tillsammans med studierektor, programansvarig, kursansvarig samt arbetslag genomlysa all lärarutbildning med målet att integrera IKT i utbildningen. En viktig del av arbetet innebär att se över utbildnings- och kursplanernas innehåll.

3. Nätverksmedverkan
Digital kompetensansvarig ska samverka och delta i ett institutions- och högskoleövergripande samarbete och erfarenhetsutbyte. I detta nätverk planeras även en gemensam årlig rapport kring vad som sker vid respektive högskola och institution. En annan viktig del är nätverka med VFU-områden. Detta för att knyta kontakter och samarbeta inom respektive ämnesområde och IKT.

En digital kompetensansvarig ska vara en nyfiken, nytänkande pedagog med intresse för att utveckla IKT vid institutionen och vara med att planera så studenter och lärarutbildare får möjlighet att öka sin digitala kompetens.

Vad tror ni om det här?

Från en glad processledare som önskar alla en
God Jul och ett Gott Nytt År

Inga kommentarer: