tisdag 2 december 2008

LIKA projektet till Berlin... men egentligen borde


inte bara jag åka...(mer om det längre ner;)

I morgon, onsdag 3 dec åker vi till Berlin för att delta i årets OnLine Educa konferens tillsammans med KK stiftelsen, våra systerprojekt Ung Kommunikation och KomPLIT.

Under temat "Teaching and Training Skills for the 21st Century" skriver man:

"Changes in teaching and learning call for new players in the field. Are traditional teachers now obsolete or can they adapt to new styles of teaching and training? What competencies do trainers need for teaching Generation Y students and are these different to teaching lifelong learners? Are ICT competency standards an adequate way to assess teachers’ potential in the classroom?" "...In education, are the standards of teaching being monitored and supported and how can faculty and other teaching staff adapt to the needs of students?"

Stora viktiga frågor lyfts fram och inom LIKA ser vi LIKA mycket fram emot "de viktiga mötena" och "de spännande dialogerna" i KK stiftelsens monter som att kunna ta del av Keynotes, workshops och seminarier.

Vi kommer att medverka i två sessions under våra konferensdagar. En har fokus på just Future Skill och i denna session deltar också Svenskt Näringsliv, KK stiftelsen och det nya nätverket för IT i Lärarutbildningen. Det ska bli spännande. Session nr två handlar om den kommande kartläggningen som AnnBritt Enochsson gör på uppdrag av OECD och som handlar om OELR (Open Educational Learning Resources). Myclet på agendan alltså...

Det ska bli intressant och roligt att medverka, och jag skulle inte bli förvånad om det är den viktiga "korridorstiden där de spännande mötena uppstår" som kommer att ge mest. Vi får se!

Det slår mig, och kanske ska man inte skriva det här... nu när man jobbat för att koordinera allt och "läst in sig"... att jag nog är den som allra minst behöver åka, på den här konferensen.

Jag önskar jag kunde bjuda med mig hela GIH och låta studenter och mina kollegor (vilka vissa är av världsklass) få vara med. Jag skulle locka med Berlin, öl och muren... men sen skulle jag låta dem sitta på första bänk och lyssna på Opening Plenary - som handlar om Learning and Culture och vilka utmaningar som ligger framför alla som på något sätt tillhör "Utbildningsarenan".

Jag skulle låta dem mingla runt och bli inspirerade men också kritiskt granska Geschäftet som också är del av OnLineEduca... Till slut skulle vi ha en egen Workshop under temat "Utan tak" - för att på ett kreativt sätt visualisera längtan och drivkrafter för kunskapande och undervisning.
Flytande på golvet skulle två frågor projiceras:

"Vad skulle du förändra i din undervisning, om du fick obegränsade resurser?" och "Vad skulle du önska för att kunskapandet skulle utvecklas, om du fick obegränsade resurser?".

Varför vill jag lägga till "obegränsade resurser? jo, det ökar nämligen trycket på förmågan att lyfta fram det didaktiska perspektivet, modeller och metoder...mm. Aldrig så många tekniska lösningar skapar på egen hand förändring om inte mod, nyfikenhet och kritiska ögon tränger undan rädsla, passivitet och okritisk förmåga.

Till sist skulle vi sätta upp en redovisningssession där vi genom kroppslig gestaltning, text, bild, ljud, lus och rörelse skulle presentera morgondagens lärande... så att "förståsigpåare", "påverakare" och "beslutsfattare" skulle gesen positiv bild av "lärare som vill och studenter som kan ska kunna lära mer!".

Jag talar alltså om det breda, svårfångade begreppet Digital kompetens - men kan lätt också bryta upp det till IKT och IT om det blir nödvändigt.

Det viktiga är nu är att inte fastna i teoretisk, svårfångad "defintionsforskning" som kan leda till att den sena majoriteten i svensk lärarutbildning bli ytterligare försenade.

Mina barnbarn ska ha rätt att möta lärare som under sin lärarutbildning kritiskt fått fundera kring hur kunskapandet och synen på kunskap ändrats sedan Internets genombrott.

De ska kunna lära mina barnbarn att kollaborera, tävla och skapa i kooperativa miljöer, för det är bl.a. det som kommer leda till framgång såväl på ett individuellt som på ett nationellt plan.

Eva..packed and almost ready

Inga kommentarer: