tisdag 9 december 2008

En hållbar lärarutbildning - är vad som diskuteras nu

Precis kl. 11.oo på onsdagen den 3:e december bänkade sig många framför webben för att följa presskonferensen ang. utredningen En hållbar lärarutbildning, som ensamutredaren Sigbritt Franke lade fram. http://www.regeringen.se/sb/d/11220

Vi befann oss, tillsammans med 2000 andra delegater på OnLineEduca konferensen (http://www.online-educa.com), vid tillfället. Utredningen stod också i fokus senare på eftermiddagen då KK stiftelsen anordnade ett seminarium tillsammans med Svenskt näringsliv, OECD, det nya nätverket för IT i Lärarutbildningen, våra systerprojekt och ytterligare några intressenter.

Det var en ganska samlad trupp som resonerade. Några hade hunnit läst mer, andra mindre. Det positiva som nästan alla lyfte fram var att IT lyfts fram som en av fyra baskompetenser, att utredaren refererar till våra projekt (LIKA, Ung Kommunikation och kompLIT) som goda exempel på "integrerad digital kompetens" i motsats till "en valbar IT/Datakurs". Vidare tyckte samtliga att det är positivt att forskning inom IKT och lärande nu får en stärkt möjlighet.

Kritiska röster hävdade att utredningen har en ambivalent inställning till IT. Vad är IT? Det framkommer inte i utredningen...Tack och lov! Säger jag då och ber en bön om att vi inte ska fastna i definitionsträsket och bränna ett par hundra miljoner på att försöka definiera ett rörligt mål!!Flera pekade också på att digital kompetens och IT inte är framskrivet som exempel på kriterier för examensrätt. Någon menade också att "integrering" måste vara tydlig så att kompetensen inte försvinner i allmänna formuleringar.

Dessutom diskuterades utredarens formuleringar om att ”...läraren skall återfå en del av den auktoritet som gått förlorad, pga. den snabba utvecklingen...(OBS! fritt citerat från minnet). Läraren som navigator och mentor tycktes vara överskuggad av bilden av framtidens lärare "som den som åter vet bäst - där framme vid katedern!"

En av huvuduppgifterna för det nya nätverket för IT i lärarutbildningen blir att stötta "skribenter" som skall komma med remiss-svar på Utredningen.

Det gäller, först och främst, att se till att någon som har kompetens inom området, finns med och skriver remiss-svar, menar jag.

Lärarutbildningskonventet kommer att få frågan om remiss-svar på sitt bord vid mötet nu (denna vecka?) och hur man kan stötta enskilda lärosäten via nätverket i den här frågan.

Personligen är jag glad över att IT och digital kompetens nämns så pass tydligt och ändå lämnar utredaren en öppen arena för att fylla på med innehåll...för där tror jag att underifrån perspektivet är oerhört viktigt. Bottom up!

Jag önskar, för det får man göra så här till jul.... Att studenter från alla lärosäten med lärarutbildning är med och bidrar i debatten så att politiker och andra beslutsfattare ser deras visioner i deras kommande lärarprofession! Att vilja undervisa i en kontext i takt med samhället - borde inte vara ett "udda" mål?
Läs mer om vad Yngve Wallin på KK stiftelsen skriver på bloggen Framtidens Lärande https://mail.gih.se/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.kks.se/templates/Blog/Blog.aspx?id=11875%26edit=true

Inga kommentarer: