onsdag 4 mars 2009

Lärarutbildningsutredningen -
Vad ska ingå i vårt remissvar?

Nu sitter några inom LIKA för att formulera sig kring lärarutbildningsutredningen och i sann demokratisk anda vänder jag mig till er som läser vår blogg.

  • Vilket innhåll tycker du är viktigt att få med i ett remissvar?

I vårt projekt koncentrerar vi oss på hur digital kompetens kan komma in på olika sätt i lärarutbildningen. Det sitter mängder av kompetenta personer och formulerar sig kring andra viktiga delar men vi skriver utifrån vårt perspektiv.

För oss är det viktigt att en ny lärarutbildning också utbildar lärare som är familjära med att använda IKT i ett didaktiskt sammanhang där lärandet och eleven är i fokus. Hur kan vi formulera oss på bästa sätt kring detta?

  • Hur kommer digital kompetens in på ett naturligt sätt i en ny lärarutbildning?

Jag ser fram emot era inlägg!

/Annika :-)

Inga kommentarer: