söndag 28 februari 2010

Bäst i klassen - en Vintage propp!


Bäst i klassen känns som ett second hand fynd! En nytvättad gammal skjorta med stärkta kragar och manschetter. Lite vintage om man vill vara snäll!

Lennart Axelsson, projektledare i "Ung kommunikation" sammanfattar det väl i sin Blog från 12/2. http://ungkommunikation.blogg.se/2010/february/forslaget-till-ny-lararutbildning.html

IT perspektivet lyfts fram i bilaga 1 som ett av fyra övergripande perspektiv som skall genomsyra hela lärarutbildningen. Ändå tycks det som om proppen i sin helhet saknar just det perspektivet.

Att vara bäst i klassen 2010 och framöver kräver förmåga att se bortom den traditionella föreställningen om Skola och lärande. IT och digital kompetens är en viktig förutsättning för att säkerställa att lärarprofessionen blir attraktiv. Bara då kan vi attrahera de bästa studenterna till våra lärarutbildningar.

Vilka är då de bästa studenterna? Är det kanske studenter som under sin utbildning vågar, växer och vill? Studenter som examineras med djup och bred ämneskompetens, mod och nyfikenhet för att driva en skolutveckling i takt med samhället.

Vintage är bra på många sätt! Man återanvänder, man tar något man haft förut, man lägger till eller ändrar lite. Vintage romantiserar, förstärker ofta föreställningar och ger en doft av svunna tider.

Det är trendigt – visst! Men en ny Lärarutbildning med ambitionerna att vara Bäst i klassen måste vara mer än trendig för att slå Internationellt!

Eva Fors, processledare LIKA projektet

2 kommentarer:

LennartAxelsson sa...

Vintage var ordet. Jättebra!
Hälsningar
Lennart

Annika Hössjer sa...

Håller helt med dig Eva! En "det var bättre förr prop". Mer visioner och framtidstänk hade behövts. Undrar varför det har varit så lugnt efter att den lagts fram? Vad tycker lärare på fältet och lärarutbildarna?