tisdag 29 juni 2010

En lärare berättade om att hon använde mobila lösningar för att uppnå en breddad relation till sina elever. Istället för att enbart använda dator/webb utnyttjade hon även mobil teknik. Med mobil användning ökade kontakterna över dygnet. Dels tidigt på morgonen och dels sent på kvällen var eleverna uppkopplade med sina mobiler till klassens och skolans mobila site. Detta ledde till starkare relationer mellan eleverna och skolan. Systemet skapade också ett utbildningsvärde genom att eleverna var ”taggade” och deras individuella studieprofil och intressen registrerades i en databas vars data användes för undervisningsplanering och kvalitetsuppföljning.
OK, det var inte riktigt storyn ovan jag hörde på föredraget på Mobile Life i Stockholm för en tid sedan.
Istället får vi byta ut ”läraren” till en representant för företaget ”IDG” och ”eleverna” till ”kunderna”. ”Utbildningsvärde” får vi byta ut till ”affärsvärde” mm. Men håll med om att det är spännande när redskap finns som kan öka kommunikationen och gemenskapen och dessutom tillhandahålla information i olika former och i olika kombinationer.
För det är kombinationerna av olika utbildnings- och studieformer som är viktiga! Det framkommer bland annat i en undersökning http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-practices/finalreport.pdf som genomförts av amerikanska utbildningsdepartementet.
“..blended instruction has been more effective, providing a rationale for the effort required to design and implement blended approaches. Even when used by itself, online learning appears to offer a modest advantage over conventional classroom instruction. “ sid xvii
Slutsatser som dras i rapporten är att utbildning on-line inte är överlägset som form, utan att det är kombinationen av formerna som medger extra material, extra tid för studier och utökade möjligheter till samarbete och därmed bättre lärande. Trevlig sommar!

Inga kommentarer: